FORMANDENS BERETNING 2015 - KLIK FOR AT LÆSE

NY BESTYRELSE
Stor tak for det fine fremmøde til generalforsamlingen i VIK i aften....
Til bestyrelsen opstillede
Marika Dekker - Dennis Hansen - Morten Møllnizt - og de blev valgt
Suppleanter : Bjarne Dahl & Søren Christiansen
Den øvrige bestyrelse består af Kurt Jørgensen, Keld Christiansen, Charlotte Pors og undertegnede.

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Fodboldkoordinator : Charlotte Pors
Næstformand : Morten Møllnizt
Formand : Vibeke Kjeldbjerg
Undertegnede takker for genvalg og ønsker alle et godt nyt arbejdsår i Vinderup Idrætsklub !!

På bestyrelsens vegne

Vibeke Kjeldbjerg


For at læse hele indstillen til DBU - hvorfor vi mener at VIK er DANMARKS BEDSTE FODBOLDKLUB - Klik her.

VIK | Halvej 2a | 7830 Vinderup | Tlf: 9744 1316 (klubhuset) - Formand Vibeke Kjeldbjerg tlf: 2547 0141